ทำคอนเทนต์อย่างไรให้ผู้บริหาร… หยุดอ่าน !

  • ผู้บริหารส่วนมากกระบวนการความคิดซับซ้อน และเข้าถึงยากมาก วันๆ เขาอ่าน ฟัง หรือสนใจเรื่องอะไรบ้างนะ ?

เพราะในโลกของธุรกิจ B2B  การทำคอนเทนต์ให้โดนใจผู้บริหารเปรียบดั่งเส้นชัยที่ต้องไปให้ถึง  บุคคลเหล่านี้มีอำนาจหลักในการตัดสินใจและนำไปสู่การปิดดีลต่างๆ  วันนี้ BitterPitch ได้นำบท research ของ Reconteur Media ในหัวข้อ “ การเข้าถึงคอนเทนต์ของผู้บริหาร ” จากการสำรวจ European C-suite level 500 คน ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมาย่อยให้ฟังกันนะคะ

How & Who:

ผู้บริหารสนใจคอนเทนต์ประเภทไหนบ้างนะ ?

ด้วยลักษณะงานที่ต้องคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเรื่องยากๆ อยู่เสมอ   ร้อยละ 67 ของคอนเทนต์รูปแบบ ‘ บทความ ’  จะเป็นรูปแบบที่ผู้บริหารให้ความสนใจอันดับหนึ่ง   ลำดับสองซึ่งตามมาติดๆ ร้อยละ 50 คือการเข้าถึงคอนเทนต์ในรูปแบบ ‘ events / สัมมนา ’   ลำดับสามร้อยละ 46 คือการเข้าถึงคอนเทนต์ในรูปแบบ ‘ Audio (podcast) ’  และลำดับสุดท้ายคือการเข้าถึงคอนเทนต์ในรูปแบบ ‘ visual  (infographics) ’  ร้อยละ  38

สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้เกิดการ “ แชร์ต่อ ” ในกลุ่มผู้บริหารละ ?

การแชร์เรื่องราวที่สนใจให้กับคนรอบตัวจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือ และนำไปสู่การบอกต่อในที่สุด  แล้วรูปแบบคอนเทนต์ไหนละที่จะทำให้เกิดการบอกต่อมากที่สุด

จากผลสำรวจของ Reconteur Media: อันดับหนึ่งคือการเลือกแชร์ข้อมูลในรูปแบบ ‘ บทความสั้นหรือบล็อก ’ ร้อยละ 48  และอันดับสุดท้ายของการบอกต่อข้อมูลคือ  การแชร์ ‘ บทความจากตัวแบรนด์หรือธุรกิจ ’ ร้อยละ 21 ผู้บริหารจำนวนมากกว่าครึ่งจะไม่เชื่อถือข้อมูลที่ผลิตจากทางแบรนด์หรือตัวธุรกิจ  นี่อาจจะเป็นข้อคิด และคำถามถัดไปสำหรับนักการตลาดในการทำการตลาดอย่างไรให้เข้าถึงบุคคลเหล่านี้ให้มากที่สุด

 

– Where & When:

ผู้บริหารเข้าถึงคอนเทนต์อย่างไร และช่วงเวลาไหนกันบ้างนะ ?

เมื่อผู้บริหารเล็งเห็นว่าคอนเทนต์ไหนมีประโยชน์  เขาจะใช้เวลาไปกับมันอย่างเต็มที่  นั่นเป็นที่มาของผลสำรวจว่า C-suite level จะเข้าถึงคอนเทนต์ใน ‘ ช่วงเวลาเช้าก่อนเวลาทำงาน ‘ ในรูปแบบ ’ printed material และทางคอมพิวเตอร์ ’ ถึงร้อยละ 74

ในฐานะนักการตลาด B2B อาจจะเป็นเรื่องยากในการสร้างคอนเทนต์เพื่อดึงความสนใจเหล่าผู้บริหารในช่วงแรก  แต่เมื่อผู้บริหารเล็งเห็นว่าคอนเทนต์ไหนมีประโยชน์  แปลกใหม่ สามารถ add value ให้กับชีวิตโดยเฉพาะหน้าที่การงาน  รวมไปถึงสภาวะการตัดสินใจหรือสภาวะการเป็นผู้นำ  เขาจะใช้เวลาไปกับมันและนำไปสู่การปิดดีล B2B ในที่สุด !

Recommended Articles

Menu