3 ขั้นตอน Save Font ไม่ให้เพี้ยนใน PowerPoint

3 ขั้นตอน Save Font ยังไงไม่ให้เพี้ยนใน PowerPoint
เซฟไฟล์ไปใช้เปิดพรีเซนต์เครื่องไหน
ฟอนต์ไม่เพี้ยน 100% คนพรีเซนต์ก็สบายใจ
ทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ
1. คลิก File > Save as > More options
2. เลือก Tools > Save options
3. เลือก Embed fonts in the files >
Embed only the characters used in the presentation (best for reducing file size)
จากนั้น เลือก File name เพื่อตั้งชื่องาน

Recommended Articles

Menu