” How to PERSUADE ” โน้มน้าวอย่างไรให้คนอยากฟัง

📮 เราจะมาแนะนำหนังสือน่าอ่านรวมถึงจะสรุปประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Public Speaking
จากหนังสือ “Public Speaking and Presenting” ของ HBR Harvard Business Review: 10 Must Reads
.
โดยที่ในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึง “How to persuade” หรือ “วิธีการโน้มน้าว” ในการไปพรีเซนต์องค์กรขายงาน การประชุมองค์กร หรือในการเทรนพนักงาน สรุปเป็น 3 ข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.อย่า Hard Sale


ในหนังสือเล่มนี้ได้บอกว่า Manager หรือคนที่พูดส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นการพรีเซนต์แบบ Hard Sale เกินไป ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังมาขายของ ถึงแม้ว่าเราจะได้เรียนกันมาว่าการพรีเซนต์คือการขายไอเดียก็ตาม แต่หากเริ่มต้นการนำเสนอไอเดียของเราด้วยการ Hard Sale ตั้งแต่แรกนั้น จะทำให้คนที่ฟังรู้สึกว่าเรากำลังยัดเยียด โดยเฉพาะการพูด Business case presentation หรือจากระดับ manager ที่สูงกว่าไปพรีเซนต์ให้กับคนในระดับที่ต่ำกว่า หรือในเวลาเทรนพนักงงานก็ตาม พอเราเข้าไปนำเสนอด้วยการขายของขายไอเดียมากๆ คนจะไม่ชอบ เพราะคนในระดับที่ต่ำกว่าเขาขัดเราไม่ได้ 

2.ไม่ใช่ One-way street

เวลาที่เราเข้าไปพรีเซนต์ In-house ประชุมองค์กร หรือบางครั้งเราอยากจะเข้าไปพรีเซนต์องค์กรเพื่อโน้มน้าวให้เขาทำอะไรสักอย่าง แม้จะเตรียม Presentation มาอย่างดี แต่เรามักจะนำเสนอโดยโฟกัสแค่เฉพาะส่วนของเรา โดยไม่ได้พยายามฟังในสิ่งคนฟังเขาอยากได้จากเรา
.
ในหนังสือบอกว่าการ Persuasion หรือการโน้มน้าวไม่ใช่ One-way street แต่เป็น Negotiation แลกเปลี่ยนกัน เพราะการที่เรานำเสนอแบบ One-way street จะทำให้เราไม่รู้ถึงความคาดหวังที่แท้จริงจากคนฟัง ไม่รู้สึกมีส่วนร่วมในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ ฉะนั้นให้เปลี่ยนการ Persuade คนฟังด้วยการเริ่มพรีเซนต์แบบ Two-way street จะทำให้คนฟังชอบมากกว่า อาจจะเป็นการตั้งคำถามแลกเปลี่ยนกับคนฟังว่าอะไรคือสิ่งที่เขาคาดหวังจากการนำเสนอของเรา

3) อย่าคิดว่าเป็น One Shot

ให้จำไว้เสมอว่าการที่เราจะเข้าไปนำเสนอเพื่อขายของ หรือ Persuasion ไม่ใช่เข้าไปเพียงครั้งเดียวแล้วจบ มีคนเคยกล่าวเปรียบการโน้มน้าวคนนั้นเหมือนกับเวลาคนกำลังจีบกัน ที่จะต้องเริ่มด้วยการทำความรู้จักกันก่อน ค่อยๆ ทำความรู้จักก่อนที่จะตกลงใจเป็นแฟนกัน ฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปเสนอขาย Business case หรือพรีเซนต์องค์กร ให้ทำเหมือนตอนคนกำลังจีบกัน เริ่มด้วยการแนะนำให้รู้จักเรารู้จักไอเดียกันก่อน เมื่อทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็จะทำให้คนฟังหรือลูกค้าอยากจะฟังไอเดียเรานานขึ้น ค่อยๆ สร้างอารมณ์ร่วมไปกับการนำเสนอของเรา เพื่อที่สุดท้ายจะโน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจนั่นเอง
.
จากหลัก 3 ข้อที่เราสรุปมาข้างต้นจากหนังสือ Public Speaking and Presenting ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในการประชุมองค์กรเสนอโปรเจกต์ การเทรนพนักงาน การเข้าไปพรีเซนต์องค์กร หรือ Business case presentation เสนอขายต่างๆ อย่าเริ่มด้วย Hard Sale เน้นการสื่อสารแบบ Two-way แทน One-way และจำไว้เสมอว่า Persuasion ไม่ได้จบเพียงการนำเสนอเพียงครั้งเดียว
 —
💁ฟังคลิปย้อนหลังได้ที่ :https://www.facebook.com/BetterPitch/videos/3274701496150438

Recommended Articles

Menu