สรุปแผนงานในหน้าเดียว ใช้ทำประชุม หรือพรีเซนต์

ปัญหาสรุปใจความสำคัญการประชุมออนไลน์จะหมดไป
เริ่มต้นด้วย One Page Summary Strategy Plan
สรุปแผนงานอย่างมีระบบส่งให้ที่ประชุมก่อนพรีเซนต์

ลองมาดูส่วนประกอบแบบเข้าใจง่ายๆนะคะ
1. WHO ใครเกี่ยวข้องกับแผนงานนี้บ้าง (พนักงาน , ลูกค้า , พาร์ทเนอร์ )
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร (ควรทำ, ไม่ควรทำ)
.
2. WHY ปัญหาอะไรที่ทำให้เกิดโอกาสนี้
.
3. HOW
3.1 องค์กรของเราแก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์อะไร
3.2 เป้าหมาย ระยะสั้น(quick win) ระยะยาว
.
4. DETAILS
4.1. Action plan ต้องทำอะไร เรียงตามลำดับความสำคัญ
4.2 Budget งบประมาณ ต้นทุน ค่าดำเนินการ อัตราการเผาเงินทุน
4.3 Key Initiatives ต้องทำอะไร หาความร่วมมือจากใคร หาเงินทุนจากใคร
4.4 KPI/OKR มาตราวัดคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะบอกว่าได้ผล ทำสำเร็จ
.
5. EXECUTION PLAN หรือ Gantt. chart นั้นเอง ใครทำอะไรเมื่อไร จัดการปรับตามความเหมาะสมได้เลย
.
6. STRENGTH WEEKNESS จุดเด่นและจุดอ่อนของแผนนี้ ประเมินคู่แข่งความเสี่ยง อุปสรรค

 

Recommended Articles

Menu