ทำไม HR ต้องรู้ Data Analytic ในปี 2023? WORKSHOP จับมือทำ PowerBi ใน HR 30 มีนาคมนี้

เรียนสด onsite

HR ควรใช้ PowerBI เป็นตัวช่วยในการทำ Data Analysis หลายด้านด้วยกัน ได้แก่

1.ลดค่าใช้จ่าย

“Excel เป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายและราคาไม่แพง” ทำให้ฝ่าย HR ในหลาย ๆ บริษัทเลือกนำไปใช้งาน และอบรมพนักงานในการใช้ Excel ทำ Data Analysis เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนเงินจำนวนมากในการซื้อซอฟต์แวร์หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีราคาแพง

2.จัดทำรายงาน

พนักงานฝ่ายบุคคลมักจะต้องจัดทำรายงานสำหรับการผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยสามารถ“ใช้ Excel เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างแผนภูมิ กราฟ และแผนผังแบบต่าง ๆ” เพื่อสื่อสารข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านการเล่าเรื่องแบบ Storytelling

3.บริหารจัดการข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว ฝ่าย HR จำเป็นต้องบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ค่าตอบแทนและผลการทำงาน โดย “Excel เป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยให้พนักงาน HR จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้น”

4.พัฒนาทักษะ

การอบรมการวิเคราะห์โดย“ใช้ Excel เป็นการพัฒนาทักษะและมอบโอกาสในสายงานให้กับพนักงานฝ่ายบุคคล” เนื่องจากเป็น skill ที่ต้องการสูงในหลายอุตสาหกรรม

กรณีศึกษาด้าน Data Analysis สำหรับ HR

บริษัท: XYZ
ปัญหา: อัตราลาออกของพนักงานสูง

บริษัท XYZ กำลังประสบปัญหา เนื่องจากมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตของบริษัท ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทด้วย โดยฝ่าย HR ได้รับมอบหมายงานให้หาวิธีแก้ไขปัญหานี้

วิธีแก้ไขปัญหา: ใช้การวิเคราะห์ธุรกิจในการทำความเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาของอัตราการลาออกจากงานสูง โดยรวบรวมข้อมจากหลายที่มาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การสัมภาษณ์พนักงานก่อนออก ผลสำรวจจากพนักงาน และสถิติการการหมุนเวียนของพนักงาน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ผลลัพธ์ที่ได้: จากการวิเคราะห์เผยให้เห็นว่าสาเหตุหลักที่บริษัทมีอัตราหมุนเวียนพนักงานสูงเนื่องจากมีอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานต่ำ ความพึงพอใจที่มีต่องานของพนักงานต่ำ พนักงานรู้สึกว่างานหนักเกินไป ไม่ได้รับการชื่นชม หรือขาดโอกาสในการพัฒนาด้านอาชีพ

การดำเนินการ: จากผลลัพธ์ที่ได้ ฝ่าย HR ได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อแก้ไขให้พนักงานมีส่วนร่วมในรู้สึกพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น พัฒนากระบวนการรับพนักงานใหม่ให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัท มอบโอกาสในการพัฒนาในสายงาน พร้อมกับให้คำแนะนำและคำชื่นชมสำหรับผลงานที่ดี และการทุ่มเททำงานของพวกเขาด้วย

คุณจะได้เรียนอะไรบ้างใน คอร์ส Data Analytic for HR

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ดู performance ของพนักงาน ใช้กราฟดูอย่างไรให้เข้าใจง่าย
สูตรในการคำนวน recruitment success ของพนักงาน
เข้าใจปัญหา Data ในงาน HR
ตัวอย่าง Dashboard HR ตัวอย่างที่ดี และตัวอย่างที่ทำให้วิเคราะห์ข้อมูลลำบาก
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจ้างางงานและเงินเดือน
เข้าใจการใช้ powerBI การวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
แจก Template powerBI คิดเงินเดือนฟรี
ได้ใบ Certificate จากสถาบัน

ดาวโหลดโปรชัวร์คลิ๊ก

ราคา 5900 บาท ต่อ/ ท่าน หากมาสองคนขึ้นไปเหลือท่านละ 4950 บาท (จำกัดสิทธ์)

Recommended Articles

Menu