การนำเสนอที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียว… จะสร้างบาดแผลอันยิ่งใหญ่ให้กับบริษัทตลอดกาล !

วันสุดท้ายของการนำเสนองานแบบเห่ยๆ จะต้องจบไปได้แล้ว !

จากผลวิจัยได้มีการสำรวจผู้บริหารระดับสูง 250 คนในสหราชอาณาจักร  เพื่อประเมินการนำเสนอของธุรกิจ (Pitch deck/ Presentation) พบว่า…

  • 56% ควรจะมีการปรับ Pitch deck/ presentation
  • 73% ระบุทักษะการนำเสนอที่ไม่ดี (Poor presentation) เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่พบเห็นได้บ่อย

การนำเสนอที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวจะสร้างบาดแผลที่ยิ่งใหญ่ให้กับบริษัท  ทุกครั้งที่พนักงานของคุณยืนต่อหน้าสาธารณชน  เขาคนนั้นคือตัวแทนขององค์กร  หากพวกเขาทำงานได้ดี มีการวางตัวดีบริษัทก็จะได้รับการชื่นชมจากบุคคลภายนอกว่าองค์กรมีการพัฒนาบุคลากรที่ดี  หากพวกเขาทำงานไม่ดี ชื่อเสียงของบริษัทก็เสียหาย  คุณทั้งคู่อาจจะพลาดโอกาส และบางครั้งโอกาสที่ว่าอาจจะใช้เม็ดเงินทางการตลาดมหาศาลในการกอบกู้

เพราะการนำเสนอหรือ Pitchงานต่างๆ จะเป็นดั่งจิ๊กซอว์ที่จะส่งผลไปยังชื่อเสียง ความเชื่อใจ และการเจริญเติบโตทางธุรกิจ  วันนี้ BitterPitch จะพาทุกคนมาตระหนักถึง ROI ของ Presentation training ที่มีต่อบริษัทของคุณ ว่ามันคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ และอย่างไร ?

1 – Winning the Next Big Job.

บนโลกที่มีกฎเหล็กแห่งการสื่อสาร ซึ่งสามารถส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จ  และโอกาสก้าวหน้าทางธุรกิจ. ในบทบาทCEO หัวหน้า หรือผู้บริหารระดับสูงทักษะพื้นฐานอย่างการจัดการ บริหารเป็นสิ่งที่ไม่ต้องห่วง  ส่วนความสามารถในการนำเสนอที่ดีจะเป็นดั่งข้อได้เปรียบ เสริมจุดเด่นแล้วทำให้มีโอกาสชนะ Project ต่างๆ

ในบทบาทพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน  ทักษะการนำเสนอที่ดีจะทำให้เราเป็น representative ที่ดีแด่องค์กร นอกจากนั้นยังเป็นดั่งบันไดที่ขับเคลื่อนสู่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอนาคต

 

2 – Increase in Sales.

ต้นทุนของการนำเสนอขายที่ไม่ดี  จะสร้าง Customer Purchase Cycle ที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ล่าช้า การหาข้อมูลหรือการประชุมเพิ่มเติมเพื่อชี้แจ้งปัญหา

ทักษะการนำเสนอที่ดีจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มีโอกาสปิดยอดขายมากขึ้น

3 – Greater Confidence and Trust.

ทักษะการนำเสนอที่ดีจะสร้างความมั่นใจต่อตัวพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

ผลสำรวจ Harvard Business Review พบว่า 8 ใน 10 ของคนพยายามหลีกเลี่ยงการนำเสนอ  การจัด Presentation Training จะส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะและความมั่นใจนำหน้าคู่แข่งอย่างน้อย 80%  ซึ่งเป็นตัวเลข ROI ที่น่าสนใจมากๆ เลย

นอกจากนั้นการจัด Training ให้กับพนักงานในจุดที่เขาต้องการ จะเป็นการเสริมสร้างทักษะ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความใส่ใจ เกิดความรู้สึกดีกับตัวเอง และลดการ Turnover ของพนักงาน

4 – Enhanced Credibility and Reputation Increases.

การนำเสนอที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียว…  จะสร้างบาดแผลอันยิ่งใหญ่ให้กับบริษัทตลอดกาล  เพราะปัจจุบันทักษะการนำเสนอคือ soft skill ที่ทุกองค์กรควรมี  ความประทับใจคือด่านแรกที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกไว้วางใจ

_________

References:

https://www.linkedin.com/pulse/20141020080223-151734034-roi-of-presentation-skills-training/

https://professionallyspeaking.net/are-poor-presentation-skills-costing-you-money/

https://slidehunter.com/what-do-you-lose-with-a-bad-presentation/

https://www.areteexecutive.com.au/unforgettable-poor-presentations-skills-affect-personal-company-brand/

https://www.thinkoutsidetheslide.com/what-is-the-real-cost-of-poor-presentations/

 

 

 

Recommended Articles

Menu