ตัวอย่างวิธีการใช้ One Page Visual Storytelling

ตัวอย่างวิธีใช้ One Page ในการหาว่าเราใช้เงินไปกับอะไรเท่าไหร่บ้าง
และใช้ในการหาว่าเราจะปรับค่าใช้จ่ายไปกับอะไรได้บ้างในครั้งหน้า
1.ตัวอย่างรายจ่ายเครื่องดื่มของฉัน
2.Composition ดูว่าเรากินอะไรเยอะที่สุด
3.KPI to make decision

Recommended Articles

Menu