เปลี่ยน Data ทุกอย่างเป็น Infographic ด้วยหลัก 4W2H

เปลี่ยน Data ทุกอย่างเป็น Infographic ด้วยหลัก 4W2H
เคล็ดลับ “พูดด้วยภาพ” แปลงข้อมูลเป็นภาพที่เข้าใจง่าย

WHO – keyword เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ “ใคร”
เริ่มเรื่องราวว่าพูดถึงใคร ให้แสดงเป็นรูปภาพ
เปรียบเทียบสัดส่วน หรือบอกเปอร์เซนต์ให้น่าสนใจมากขึ้น

WHEN – keyword เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ “เวลา”

WHERE – keyword เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ “สถานที่”

WHY – keyword เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ “ปัจจัยต่าง ๆ”

HOW – keyword เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ “วิธีการ”

HOWMUCH – keyword เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ “ปริมาณ”

Recommended Articles

Menu